اعضاء پشتیبانی

اعضاء پشتیبانی

ردیف نام و نام خانوادگی
1 حاج آقا سید عبدالمهدی آل طعمه
2 حجه الاسلام حاج آقای محمد حسین اشعری
3 حاج آقای نادر ریاحی سامانی
4 آقای دکتر مرتضی جابری
5 حاج آقای جلال پاقصری
6 آقای دکتر صلاح الدین دلشاد
7 آقای دکتر منوچهر منصوری
8 آقای مهندس حسین طاهری
9 آقای دکتر مجتبی لهراسبی پور
10 آقای مهندس احمد رضا علاء الدینی