اعضاء کـمیته عـلمی و پژوهشی

اعضاء کـمیته عـلمی و پژوهشی

ردیف نام و نام خانودگی تخصص
1 آقای دکتر هادی سماعی فوق تخصص نوزادان
2 آقای دکتر سعید مجتهدزاده فوق تخصص قلب اطفال
3 آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری فوق تخصص جراحی اطفال
4 خانم دکتر مریم رزاقی آذر فوق تخصص غدد اطفال
5 خانم دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
6 آقای دکتر منصور ملائیان فوق تخصص جراحی اطفال
7 آقای دکتر صلاح الدین دلشاد فوق تخصص جراحی اطفال
8 آقای دکتر مهرداد معمارزاده فوق تخصص جراحی اطفال
9 آقای دکتر سید جواد نصیری فوق تخصص جراحی اطفال
10 آقای دکتر سید حسن حسنپور فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال
11 آقای دکتر هدایت اله نحوی فوق تخصص جراحی اطفال
12 آقای دکتر سید محمد جزایری متخصص ارتوپد
13 آقای دکتر منوچهر منصوری متخصص امیولوژی و داروساز
14 آقای دکتر نور احمد لطیفی فوق تخصص جراحی ترمیمی
15 آقای دکتر سید احمد تهامی متخصص جراحی مغز و اعصاب