افتتاح شعبه ” محکم ” در زابل

افتتاح شعبه ” محکم ” در زابل

به گزارش روابط عمومی موسسه محکم پیش از این هم شعبه هایی از این موسسه در زاهدان ، ایرانشهر و سراوان افتتاح شده بود.

رئیس موسسه حمایت از کودکان ناهنجاری های مادرزادی کشور در مراسم افتتاح این شعبه در زابل گفت: پیش از این هم شعبه هایی از این موسسه در زاهدان ، ایرانشهر و سراوان افتتاح شده است.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه محکم پیش از این هم شعبه هایی از این موسسه در زاهدان ، ایرانشهر و سراوان افتتاح شده بود.

رئیس موسسه حمایت از کودکان ناهنجاری های مادرزادی کشور در مراسم افتتاح این شعبه در زابل گفت: پیش از این هم شعبه هایی از این موسسه در زاهدان ، ایرانشهر و سراوان افتتاح شده است.

 

دکتر دلشاد با بیان این که موسسه محکم ، موسسه ای خیریه است گفت ، هدف از افتتاح شعبات این موسسه را ارائه خدمات رایگان به خانواده هایی بیان کرد که کودکانشان دچار بیماری های مادرزادی هستند، اما بضاعت مالی برای درمان فرزندان خود را ندارند.

 

 

 

وی در پایان افزود: با این موسسه پزشکان و افراد خیر همکاری می کنند.