تاریخچه

تاریخچه

گروهی از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی در رشته های فوق تخصصی کودکان که همواره با انواع ناهنجاری های مادرزادی برخورد کرده و آن ها را تحت درمان قرار می دادند ، متوجه مشکلات بیماران وخانواده های ایشان شده و به فکر چاره اندیشی افتادند . آنها با دعوت از تعدادی خیرین سلامت با سابقه که در رأس آنها جناب آقای عبد المهدی آل طعمه بودند ،جلسه ای تشکیل دادند.

اولین جلسه در مسجد الغدیر خیابان میرداماد در تاریخ یکشنبه 25/2/1384 تشکیل شد و با بیان مطالب از سوی پزشکان دلسوز، مورد استقبال و پشتبانی خیرین قرارگرفت و موسسه ی محکم تأسیس شد. و با عنایت موسسه 110 تحت نظارت آیه الله مکارم شیرازی ، تا مدت یکسال جلسات موسسه در آن مکان تشکیل گشت، که علی رغم کوچکی مکان ، در همان سال اول فعالیت های زیادی انجام گرفت که از جمله آن ها می توان تهیه ی آمار ناهنجاری های مادرزادی تحت پوشش در استان تهران از طریق جمع آوری آمار از زایشگاه های بزرگ استان تهران را نام برد .

همزمان با بخشنامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به سراسر کشور که طی آن موسسه محکم معرفی شد ، مراجعان به دفتر موسسه چند برابر گردید . با لطف الهی موسسه توانست از عهده همه مراجعات به نحو احسن بر آید و نوزادان و کودکان را در مجهز ترین مراکز درمانی دانشگاهی پذیرش داده و توسط اساتید رشته های فوق تخصص کودکان تحت درمان قرار دهد.

در سال 1384 با دعوت آقای دکتر عمیدی نوری تولیت موقوفه مرحوم عمیدی نوری ، مکان موسسه محکم به محل موقوفه واقع در خیابان شهید مطهری، خیابان شهید وزوائی، پلاک 22 انتقال یافت و در بهمن ماه سال 1391 موسسه توانست ملک کوچکی را به کمک خیرین محترم تهیه نماید و به ساختمان واقع در سهروردی جنوبی – مقابل بانک سپه – کوچه ی لشکری –پلاک 15 واحد 9 انتقال پیدا کند .