حضور اولین تیم پزشکی موسسه محکم در زاهدان

حضور اولین تیم پزشکی موسسه محکم در زاهدان

به گزارش روابط عمومی موسسه محکم پس از افتتاح شاخه موسسه محکم در زاهدان اولین تیم پزشکی نیز فعالیت خود را جهت درمان بیماران آغاز کزد.

 

تیم پزشکی موسسه حمایت از کودکان با ناهنجاری های مادرزادی که از اول دی ماه به زاهدان اعزام شدند در حال درمان کودکانی که با ناهنجاری مادرزادی مواجه هستند و شرایط سفر به تهران را نداشتند هستند.

 

شایان ذکر است ویزیت بیماران در بیمارستان علی ابن ابیطالب انجام صورت میپذیرد و  میانگین روزانه 40 بیمار معاینه میشوند و بیمارانی که نیاز به عمل جراحی داشته باشند عمل جراحی آنان انجام می شود.