سفر کاری موسسه محکم

سفر کاری موسسه محکم

به دنبال سفر کاری که اعضای هیئت موسسه محکم از تاریخ 20/06/96 به استان لرستان ، خرم آباد به منظور بررسی عملکرد شعبه موسسه محکم در این استان از زمان راه اندازی در زمینه ارائه خدمات درمانی به کودکان و نوزادان مرتبط و مبتلا به ناهنجاری های مادرزادی صورت پذیرفت ، ضمن بازدید و بررسیهای تخصصی از این شعبه و مراکز درمانی مرتبط با کودکان و نوزادان به منظور تسهیل در امر خدمات رسانی با توجه به قابلیت های خود استان ، با چهار بیمارستان خرم آباد ، شهید رحیمی ، مدنی ، تامین اجتماعی و شهدای عشایر قراردادهایی منعقد گردید تا بیماران مورد نظر حتی المقدور خدمات درمانی این موسسه را در شهر و استان خودشان دریافت کنند.