هیئـت امناء

هیئـت امناء

ردیف نام نام خانوادگی سمت
1 حاج آقا سید عبدالمهدی آل طعمه رئیس هیئت امناء و مدیره
2 آقای دکتر صلاح الدین دلشاد عضو هیئت امناء و هیئت مدیره ، مدیر عامل
3 حاج آقای محمد حسین اشعری عضو هیئت امناء و نایب رئیس هیئت مدیره
4 حاج آقای نادر ریاحی سامانی عضو هیئت امناء و خزانه دار هیئت مدیره
5 آقای دکتر مرتضی جابری عضو هیئت امناء و منشی هئیت مدیره
6 حاج آقای جلال پاقصری عضو هیئت امناء و هیئت مدیره
7 آقای دکتر منوچهر منصوری عضو هیئت امناء و بازرس اصلی هیئت مدیره
8 آقای دکتر سعید مجتهد زاده عضو هیئت امناء و عضو علی البدل هیئت مدیره
9 خانم دکتر مریم رزاقی آذر عضو هیئت امناء و عضو علی البدل هیئت مدیره
10 آقای دکتر هادی سماعی عضو هیئت امناء و هیئت مدیره
11 آقای دکتر منصور ملائیان عضو هیئت امناء و هیئت مدیره
12 آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری عضو هیئت امناء و بازرس علی البدل هیئت مدیره
13 آقای دکتر رجب صمدی عضو هیئت امناء
14 آقای دکتر مجتبی لهراسبی پور عضو هیئت امناء
15 آقای دکتر سید حسین حسن پور اونجی عضو هیئت امناء
16 خانم دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی عضو هیئت امناء
17 آقای دکتر دکتر مهرداد معمارزاده عضو هیئت امناء
18 آقای مهندس حسین طاهری عضو هیئت امناء
19 آقای دکتر هدایت الله نحوی عضو هیئت امناء
20 آقای دکتر سید محمد جزایری عضو هیئت امناء
21 آقای دکتر سید احمد تهامی عضو هیئت امناء
22 آقای مهندس احمد رضا علاء الدینی عضو هیئت امناء
23 خانم آنا پاد عضو هیئت امناء