هیپوسپادیاس (Hypospadias)

الف. تعریف :

هیپوسپادیاس، نقص تکاملی نسبتا شایعی است که یک نفر از هر 350 نفر نوزاد پسر از بدو تولد به آن مبتلا هستند . در این ناهنجاری محل سوراخ ادرار در جای غیر طبیعی قرار دارد . بسته به شدت بیماری جای این سوراخ از پایین ترین محل طبیعی خود یعنی سرآلت تا کیسه بیضه متفاوت است . و آلت حالت خمیده دارد . انتهای آلت به سمت پایین خمیده می باشد و به آن کوردی گویند. که این انحنا خصوصا در حالت نعوذی واضح تر است.
البته انحنای آت همیشه همراه با هیپوسپادیاس نیست. اما اگر کوردی شدید باشد میتواند در زمان بلوغ برای فرد مشکل ایجاد کند و عمل نزدیکی غیر ممکن خواهد شد.
اغلب پسر بچه های که دچار هیپوسپادیاس هستند بیضه های طبیعی دارند و میتوانند صاحب فرزند شوند .

ب. علت :

علت هیپوسپادیاس تا کنون مشخص نشده است . این ناهنجاری در اثر تکامل غیر طبیعی پیشابراه جنین به وجود میاید . هیچ کدام از والدین در بوجود آمدن آن نقشی ندارند.
هیپوسپادیاس گاهی بیشتر از یک فرد را در خانواده مبتلا می کند.

ج. تشخیص :

تشخیص از طریق معاینه توسط پزشک اطفال صورت می گیرد.

د. درمان :

اصلاح این ناهنجاری با عمل جراحی است و بسته به شدت بیماری عمل جراحی در یک مرحله یا بیشتر انجام می گیرد بهترین سن عمل جراحی ، بسته به اندازه آلت بچه و شدت ناهنجاری متفاوت است. اما بهر حال عاقلانه است که ترمیم در سالهای اول عمر صورت پذیرد (مگر انکه زمان مراجعه به پزشک در سنین بالاتر باشد) چون عمل جراحی در سنین بالاتر باعث شرمساری کودک است. و نیز جراحی در سنین پایین باعث میشود قبل ازآنکه کودک آموزش توالت رفتن را تمام کند ،ناهنجاریش اصلاح شده باشد.
به علاوه جراحی ترمیمی باعث میشود که آلت تناسلی از نظر ظاهری و عملکرد به شکل طبیعی در آید و پیشابراه در نوک آلت تناسلی قرار گیرد به این ترتیب وضعیت ادرار کردن بچه اصلاح میشود و همچنین فرد میتواند فعالیت جنسی و بارداری طبیعی داشته باشد. اما نکته مهم این است که بچه مبتلا به هیپوسپادیاس تا زمان ترمیم ناهنجاریش نباید ختنه شود. مدت اقامت در بیمارستان بسته به شدت بیماری از چند ساعت تاچند هفته و چند روز متفاوت است.