تترالوژی فالوت (Tetralogy of fallot)

الف. تعریف :

تترالوژی فالوت بیماری قلبی است که شامل چهارعلامت قلبی همزمان می باشد .
این نقایص عبارتند از:
1 . نقص در دیواره دو بطن (قسمت بزرگی از دیواره دو بطن تشکیل نشده است ).
2 . قرار گرفتن ریشه شریان آئورت روی دیواره بین دو بطن . (بجای اینکه در قسمت خروجی بطن چپ قرار گیرد. )
3 . تنگ بودن دریچه ریوی که در قسمت خروجی بطن راست قرار دارد.
4 . یک بطن راست بزرگ و عضلانی .

از آنجائیکه قسمتی از دیواره بین دو بطن وجود ندارد خون تیره و روشن مخلوط میشود.ضمنا بعلت کوچک بودن دریچه ریوی خون کافی قادر به عبور از این دریچه کوچک جهت اکسیژن گیری نیست. خون با اکسیژن کم بدون آکسیژن گیری به بدن میرود و باعث می شود که بچه کبود به نظربرسد.

ب. درمان :

اگر دریچه بسیار باریک باشد از بدو تولد بدلیل کبودی شدید نیاز به عمل جراحی فوری دارد .
اما اگرتنگی دریچه متوسط باشد عمل جراحی ممکن است تا 2-1 سالگی بچه به تعویق افتد بدون اینکه نیاز به کار خاصی داشته باشد . بیشتر بچه ها بین این دو حالت هستند و با فعالیت مختصر مثل تغذیه با گریه کردن کبود می شوند . اگر بیماری شدید ورگهای ریوی بسیار باریک باشند باید ابتدا شنت گردد یعنی لوله ای بین شریان ائورت وشریان ریوی قرار گیرد تا خون تیره را به ریه ها ببرد و پس از مدتی ترمیم کامل انجام می شود .

عمل جراحی تترالوژی فالوت :
در مرحله اول دیواره بین دو بطن که تشکیل نشده است نیاز به ترمیم دارد که از یک وصله ساختگی مثل Dacron برای ترمیم آن استفاده میشود .با این کارمخلوط شدن خون بطن چپ وراست صورت نمی گیرد.
کار مهم دیگر٬ باز کردن دریچه تنگ ریوی است که بین بطن راست و شریان ریوی قرار دارد. طی عمل نهایی هنگام بستن سوراخ بطنی ٬ گشاد کردن دریچه صورت می گیرد.

مراقبتهای بعد از عمل :
1 . پرهیز از ورزش زیاد و خستگی زیاد
2 . مصرف مقدار کافی آب
3 . پیشگیری از ابتلا به سرما خوردگی و سایر بیماری ها
4 . معاینه مکرر ماهیانه توسط پزشک قلب اطفال
5 . استفاده از آنتی بیو تیک زیر نظر پزشک قبل از اعمال جراحی سرپایی و دندانپزشکی